Musicalinfo.hu
 • Jogi nyilatkozat:

  Jogi nyilatkozat A Musicalinfo.hu tájékoztatja Önt, hogy weboldalainak böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti:

  A Musicalinfo.hu weboldalai, illetve annak egyes tartalmai, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esnek. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a Musicalinfo.hu vagy az általa megjelölt forrás oldal tulajdonosa jogosult. A Musicalifo.hu mindent megtesz, hogy az oldalon szerzői jogokat ne sértsen.

  A Musicalinfo.hu tulajdonosa előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A Musicalinfo.hu azonban beleegyezik abba, hogy - saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében - Ön ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.

  A Musicalinfo.hu weboldalainak tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. Előfordulhat, hogy a weboldalakon a Musicalinfo.hu akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a Musicalinfo.hu semmilyen természetű felelősséget nem vállal az Ön előtt megjelenő weboldalai pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében.

  A Musicalinfo.hu fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza vagy megszüntesse. A Musicalinfo.hu nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Musicalinfo.hu kifejezetten kizárja.

  A Musicalinfo.hu nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a Musicalinfo.hu weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak, ezek közé tartoznak a Musicalinfo.hu oldalán elhelyezett reklámok hivatkozásai is.

  A Musicalinfo.hu egyes weboldalai a jelen előírásoktól a hatályos jogszabályokkal összhangban eltérő rendelkezéseket is előírhatnak, így a mindenkor aktuális előírások, illetve felhasználási feltételek megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének, használatának.  Általános Játékszabályzat a musicalinfo.hu nyereményjátékairól: Játékosaink a játék szabályzatát a játékkal és azon való részvétellel egy időben Elfogadják. A regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal és ennek bekövetkezésekor nem köteles a nyeremények, ajándékok átadására. A tárgynyereményeket kizárólag személyesen lehet átvenni Budapesten a Szervezőktől, kivéve ha ettől a nyeremény felajánlója eltér. A Szervező kérheti a játékost, hogy az adatok valósságát igazolja egy fényképes igazolvány bemutatásával.

  A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

  A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más visszaélésre lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

  Amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg a Játékszabályban rögzített bármely feltételnek, kizárásra kerül, helyette pedig a tartaléknyertesként meghatározott Játékos (Pótnyertes) minősül nyertes Játékosnak.

  A Lebonyolító a Játékost az általa regisztrált e-mail címen megkeresi.

  A Szervező kijelenti, hogy a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadó és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék a Szervezőt terheli. Az ezeken felül esetlegesen jelentkező más adó, díj- és illeték kötelezettség, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

  A Szervező, illetve annak tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

  A Játékosok a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Szervező a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és video anyagokban. Ennek megfelelően a nyertesek hozzájárulnak nevük és fényképük nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róluk készült hang- illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező díjmentesen felhasználja. Felkérés esetén vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából.

  Az átvett nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább.

  A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben visszaélés gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve a kivizsgálás időtartamára felfüggeszthesse a Játékos részvételét és a nyereményének az átadását vagy akár azt megtagadja és a játékból kizárhassa.

  Játékainkban a musicalinfo.hu munkatársai és azok rokonai, valamint a színházi jegyszervezők, színházi alkalmazottak és bármely a jegyértékesítésben résztvevő munkatársak nem vehetnek részt.

  A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályt indokolt esetben – a Játékosok erre irányuló, egyértelmű tájékoztatása mellett – bármikor megváltoztathassa. A nyeremények készpénzre nem válthatók! Az esemény elmaradása esetén kárpótlásra nincs lehetőség. A musicalinfo.hu játékaiban a Szervezőt jogi felelősség nem terheli. Frissítve: 2016. április 13.  Kereső
  Hírlevél
  Programok

  © Minden jog fenntartva - MusicalInfo.hu 2006-2020


  Partnerek: